کارگاه خبر

خانه:/کارگاه خبر
کارگاه خبر2018-06-20T12:11:59+00:00
407, 2019

دور جدید فعالیت های کانون نویسندگان و منتقدین استان با حضور در اسلامشهر رسما آغاز شد…

کانون نویسندگان و منتقدین استان تهران که فعالیت ش چند ماهی با وقفه روبرو شده بود با حضور مجید قربانی عضو هیئت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی استان تهران و [...]

3110, 2018

صادق هدايت با ديکتاتور درون سر و کار داشت

شاپور جورکش با اين اعتقاد که ته ذهن روشنفکر ما به سنت بسته‌است؛ مي‌گويد: حکومت ما؛ مذهبي و اپوزوسيون ما؛ درويشي است. همه؛ خود را انسان کامل و بدون [...]

1410, 2018

" پیله " تازه ترین ساخته سامان ناصری روانه جشنواره های بین المللی شد

فیلم کوتاه پیله که فیلمبرداری آن سال گذشته پایان یافته بود برای حضور در جشنواره فیلم های کوتاه به بخش بین الملل سپرده شد. دراین اثرکه به نویسندگی و [...]